Nội dung cam kết của các Chủ cửa hàng NTMART

news-image

Tất cả các Chủ cửa hàng NTMART trong hệ thống của Liên hiệp Phát triển Nhãn hiệu Quốc gia đều phải tuân thủ các cam kết như sau:

  1. Tuân thủ chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn của Công ty bao gồm: Chiến lược nhập hàng (bao gồm danh mục hàng hóa và số lượng hàng), chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược khuyến mại tiếp thị, chiến lược giá và các chiến lược có liên quan đến hoạt động của NTMART phù hợp với các quy định của pháp luật.
  2. Không nhập các loại hàng hóa khác vào bán tại NTMART nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty
  3. Thực hiện việc Đăng ký Hộ kinh doanh cá thể trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh
  4. Phối hợp cùng Công ty trong các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu
  5. Bảo vệ tuyệt đối uy tín cho Công ty và của NTMART
  6. Không tự ý mở thêm cửa hàng và không tự ý nhập các loại hàng hóa bên ngoài về bán khi chưa được Công ty chấp thuận bằng văn bản.
  7. Tuân thủ mọi nội quy, quy chế hoạt động của Công ty và quy chế kinh doanh của NTMART

Nếu vi phạm các nội dung cam kết trên Công ty Cổ phần Liên hiệp Phát triển nhãn hiệu Quốc gia Việt Nam có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định tại Hợp đồng.

Chia sẻ
Chat
0934691396