Quy chế hoạt động

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Nhanhieuquocgia.com.vn Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website.

Thông báo về việc chưa xác nhận Đơn hàng

Website Thương mại điện tử Nhanhieuquocgia.com.vn hiện đang trong giai đoạn cập nhật sản phẩm chạy thử nghiệm và đang làm thủ tục xin cấp phép Thương mại điện tử từ Bộ Công thương.

Tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển thị trường trên toàn quốc, Nhãn hiệu Quốc gia thông báo tuyển đại lý bán sỉ với các thông tin sau:

Chat
0934691396